inre resa - Kurs

green-chameleon-21532.jpg
 
 

Kursen Inre Resa består av förberedande aktiviteter kopplade till beteendemönster/tidigare relationer, självkänsla/självförtroende, social kompetens/dejting, önskemål kring framtida relation och relationslära. Teori kommer att varvas med övningar och direkt handledningen utifrån situationer eller frågetecken i din vardag. 

Kursen syftar till att:

  • Gå igenom vad du värdesätter i livet och vad du önskar av en framtida kärleksrelation och tillsammans skapa livsmål och delmål för att uppnå dessa. 
  • Öka din självkännedom, få perspektiv på dina beteendemönster utifrån tidigare relationer eller brist på relationer.
  • Ge dig verktyg för att börja jobba med att stärka din självkänsla och sjävförtroende. 
  • Ge dig perspektiv och konkreta redskap för att förbättra din sociala kompetens - hur viktigt är första intrycket, vad säger ditt kroppsspråk, hur du blir mer intressant och hur du framhäver ditt bästa jag när du är på en dejt eller i andra sociala sammanhang?
  • Förbättra din kommunikation - Konflikthantering samt hur du sätter ord på dina känslor och tar emot feedback/konstruktiv kritik från din partner.
  • Framgångsfaktorer för att bibehålla en långvarig relation. 

OMFATTNING:

3 kurstillfällen á 3 timmar + indiviuell uppföljning

PRIS:

6 000:- exklusive moms (Möjlighet att dela upp din betalning)