vegetables-752153_1920.jpg

Hälsa och välmående

Kärleksmäklaren erbjuder enskilda samtal, gruppaktiviteter och seminarium om betydelsen av faktorer som sömn, kost, fysisk aktivitet samt att ha regelbundna dagliga rutiner. Syftet är att den sökande ska bli medveten om den egna livsstilen och dess påverkan i förhållande till en framtida eller nuvarande relation. 

I aktivitet ingår en individuell kartläggning av den sökandes livstil och individuella uppgifter för att se över om något i den egna livsstilen kan förändras och på vilket sätt. I aktiviteten kan avspänningsövningar, stresshantering och hälsofrämjande aktiviteter som stimulerar till fysisk och psykisk välmående ingå.